Spreker & Trainer Arjen Banach

De wereld verandert, organisaties moeten mee. Wat maakt dat organisaties zich nu onderscheiden en succesvol zijn en wat betekent dat voor de toekomst van jouw organisatie? Durf te investeren in professionals en de organisatiecultuur!

De onderwerpen waar ik over spreek en train hebben veelal te maken met organisatiecultuur, veranderingen in organisaties en leiderschap. Hiermee sta ik wekelijks op het podium bij organisaties door heel Nederland. 

Bij een lezing is het cruciaal dat een boodschap blijft hangen voor resultaat. Ik geloof in de kracht van inspireren én activeren voor een blijvende indruk. Houd daarom rekening met een flinke dosis energie, interactie en humor.

Lezing: Voor de Verandering

Elke organisatie is bezig met veranderenprocessen maar de kunst is om iedereen mee te krijgen. Veranderingen slagen pas als gedrag meeverandert. Waar moet je op letten om iedereen aan boord te krijgen.

Lezing: Winnaar van de Toekomst

Om een betekenisvolle rol te kunnen blijven spelen in de toekomst als organisatie moet worden ingezet op vooruitgang in plaats van voortgang. Vooruitgang is continu proces van experimenteren door alle professionals.

Lezing: de Cultuur-formule

Cultuur is de collectieve mindset en gedrag van alle professionals in de organisatie en bepaalt voor een groot gedeelte het succes. Hoe creëer je een fundament die zorgt voor veilligheid, samenwerking, groei en resultaat.

Maatwerk als norm

Elke organisatie is anders en ik wil zo goed mogelijk aansluiten op de huidige situatie en wens van jouw team, bedrijf of congres. Als je contact opneemt kijken we samen hoe ik van waarde kan zijn voor een blijvend resultaat.

Lezing: Inspirerend Leiderschap

Management moet je krijgen maar leiderschap kan je pakken. Elke professional is in potentie een leider, kan initiatief nemen en inspireren. Hoe meer leiders de organisatie heeft, hoe beter de samenwerking met succes als gevolg.

Lezing: Werkplezier!

Energie is de grootste voorspeller van geluk en succes én heeft de grootste impact op het werkplezier. Hoe creëer je een cultuur waarin het bruist van de energie waardoor werkplezier een vanzelfsprekendheid wordt.

Lezing: Ongekend Creatief

Een veranderende werkomgeving vraagt om initiatief en oplossingen. De beste oplossingen komen door een creatief brein. Leer hoe je invloed hebt op je creatieve vermogens en dit vanaf morgen kan gaan toepassen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Kies Arjen Banach...

  • Voor een frisse blik op hoe verandering leidt tot winnende organisaties.
  • Voor een innovatieve kijk op hoe werk te organiseren en de rol van cultuur hierin.
  • Voor het doorbreken remmende factoren en durf om te experimenteren.
  • Voor een flinke dosis energie, humor en interactie.

Niet geschikt...

  1. Als professor met een verhaal dat bol staat van de wetenschappelijke onderzoeken en theoretische modellen zonder praktische inslag.

  2. Voor een analytisch hoorcollege managementfilosofie met bijbehorende powerpoint van 100+ slides.