Spreker Leiderschap

Wat is leiderschap? Inspirerend Leiderschap voor management en Persoonlijk Leiderschap voor medewerkers...

"Management moet je krijgen, leiderschap kan je pakken."

Er zijn twee grote ontwikkelingen die iedere organisatie, ongeacht sector, ongeacht grootte en levensduur momenteel aangaan. Allereerst is dat de noodzaak tot innovatie, in kunnen spelen op de veranderende wereld. Daarnaast de urgentie om een aantrekkelijke cultuur te hebben die medewerkers boeit en bindt. 

Als Spreker Leiderschap is Arjen Banach overtuigd dat deze twee ontwikkelingen vragen om continue verandering en innovatief leiderschap. In zijn Lezing Leiderschap laat Arjen Banach zien dat leiderschap tweeledig werkt. Leiders in organisaties hebben een voorbeeldfunctie, een voortrekkersrol. Hun gedrag wordt immers gekopieerd. Maar dit ontslaat medewerkers niet van hun verantwoordelijkheid. Persoonlijk leiderschap bij alle professionals is minstens zo belangrijk. Management moet je krijgen maar leiderschap kunnen je pakken, iedere dag opnieuw.

  Arjen Banach als Spreker Leiderschap

In een snel veranderende wereld neemt de vraag om goed leiderschap alleen maar toe, zowel bij leiders als bij medewerkers. De reden dat sommige organisaties het niet redden in turbulente tijden komt door een gebrek aan goed leiderschap. Interessant is dat juist de organisaties die nu opvallen, die succesvol zijn, dit ook ten danken hebben aan hun leiders. Inspirerend leiderschap is hiermee een cruciale factor geworden bij het succes van organisaties, welke keuzes worden gemaakt bepaalt het resultaat. Spreker Leiderschap Arjen Banach maakt duidelijk dat leiderschap begint met een Visie op Leiderschap. Wat voor organisatie wil je zijn en wat betekent dit voor de leiders? In zijn Lezing Leiderschap maak je kennis met de absolute wetten van Inspirerend Leiderschap, bij leiders én bij medewerkers. Leiderschap is bovenal een prachtig thema, het stelt professionals in staat te excelleren.

Leiderschap Spreker Arjen Banach wordt veelal geboekt vanwege:

 • Hoge mate van interactie, humor en energie
 • Doorbreken van remmende factoren in leiderschap
 • Praktische leiderschap-tips die gelijk kunnen worden toegepast in werkzaamheden

Lezing aanvragen? 

Wat is Leiderschap?

Wat is het verschil tussen management en leiderschap? Management gaat over de dingen juist doen, leiderschap over de juiste dingen doen. In de Lezing Leiderschap vormt dit dan ook de basis: wat zijn voor een organisatie in een turbulente wereld de ‘juiste dingen’, hoe word je toekomstgericht? Als Spreker Leiderschap stelt Arjen Banach twee thema’s centraal. Hoe zorgen leiders er enerzijds voor dat medewerkers betrokken zijn en initiatief nemen en anderzijds dat veranderingen slagen en innovatie wordt gestimuleerd? Leiderschap is een constant samenspel tussen leiders die Dienend Leiderschap laten zien en medewerkers die Persoonlijk Leiderschap omarmen. 

Een test om te zien wat voor leider jij bent... 

Wrijf in je handen selecteer je dominante hand (als je dit niet weet: bij rechtshandigen is dit rechts). Schrijf nu (echt doen!) zonder na te denken de hoofdletter 'E' op je voorhoofd. 

Hoe heb jij de 'E' getekend? Dit kan op twee manieren. De eerste zodat deze goed leesbaar is voor jezelf. De andere manier is dat de 'E' goed leesbaar is voor iemand anders. Uit onderzoek blijkt dat die mensen die de 'E' zo tekenen dat het leesbaar is voor andere eerder geneigd zijn het perspectief van andere mee te nemen in keuzes, een van de eigenschappen van Inspirerend Leiderschap.

Het belang van Inspirerend Leiderschap

In een snel veranderende wereld is het aanpassingsvermogen en wendbaarheid cruciaal om nog een bepalende rol te kunnen spelen in de wereld van morgen. Leiders in organisaties zijn voor 70% verantwoordelijk voor het slagen van veranderingen vanwege het vertalen van een verandering naar concrete gedragingen en het laten zien van voorbeeldgedrag. In zijn Lezing Leiderschap laat Arjen Banach zien dat belangrijke, cruciale veranderingen alleen tot stand komen door een verandering in leiders of door een verandering van leiders. Dienend leiderschap - dienstbaar zijn aan missie van een organisatie en aan de medewerkers die uiteindelijk bepalend zijn voor het resultaat - is onmisbaar geworden. Evenals medewerkers die Persoonlijk Leiderschap omarmen en initiatief nemen.

 • Leiders bepalen voor 70% het slagen van veranderingen
 • Organisaties falen door gebrekkig leiderschap en floreren door inspirerend leiderschap
 • Succes van organisaties is een reflectie van de cultuur en leiders maken cultuur

Complimenten

"Arjen geeft energie. Samen met zijn visie op persoonlijk leiderschap en werkgeluk maakte hij inspiratiedagen tot een groot succes. Net zo gemakkelijk lukt het Arjen om zijn visie en kennis in te zetten voor praktische adviezen voor organisatie, teams en medewerkers. Hij heeft ons met energie op weg geholpen onze strategie tot leven te brengen."

Ria Schuurman - Cosis (zorg)

"Een inspirerend verhaal! Wat een super goeie leuke simpele voorbeelden om 'de wereld beter te maken'. Allemaal voorbeelden die ik ook weer kan gebruiken bij mijn werkzaamheden. Eigenlijk weet je het wel, maar als iemand het dan op zo'n leuke manier vertelt, word je toch weer wakker geschud."

Irene Mulder - De Rotterdamse Zorg

"Arjen is een enthousiasmerende en bevlogen spreker. Hij weet een lezing boeiend en actief te houden en weerstand over zijn boodschap op een goede manier weg te nemen. Educatief en entertainend. Kortom, een aanrader!"

René Mons - La Gro Geelkerken Advocaten

"Het is indrukwekkend hoe Arjen zich in zo’n korte tijd inleeft in de visie van een bedrijf en dit ‘spontaan’ uitdraagt zonder dat je het idee als toehoorder krijgt dat het ingestudeerd is. Op het podium is Arjen een persoon met natuurlijk charisma en vol energie. Motiverend voor de omgeving en meebewegend op alle niveau's."

An Houthooft - Trivest Group

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Spreekonderwerpen Leiderschap 

Persoonlijk Leiderschap

Leiderschap begint met persoonlijk leiderschap en hierbij is het essentieel om te weten wie je bent als persoon, wat zijn je kwaliteiten en hoe kan je hier andere mee tot voordeel zijn? Resultaat hiervan is dat je congruent bent, datgene wat je doet is in lijn met wie je bent. Het resultaat van congruentie is motivatie in het werk en verhoogde creativiteit. De basis van Lezing Persoonlijk Leiderschap is pro-activiteit en bewustwording, weten dat de regie bij jou ligt en bewust zijn van de noodzaak van handelen om iets te bereiken. Als Spreker Persoonlijk Leiderschap confronteert Arjen Banach het publiek op humoristische wijze met hun eigen verantwoordelijkheden en laat hij zien hoe er meer mogelijk is dan dat je denkt. Als een medewerker stelt dat iets niet mogelijk is,  dan krijgt deze altijd gelijk en ontslaat hij of zij zich gelijk van alle verantwoordelijk. De crux zit in het vertrouwen dat iets wel kan en leren van de stappen die hierdoor worden gezet. 

Inspirerend Leiderschap / Dienend leiderschap

Goed leiderschap is niet altijd even gemakkelijk te duiden. In zijn Lezing Inspirerend Leiderschap laat Arjen Banach echter zien dat een onmisbare eigenschap voor leiderschap ‘moed’ is. Moed om niet alleen de juiste beslissingen te nemen maar vooral door voor keuzes te gaan staan die gemaakt moeten worden. Er moeten keuzes gemaakt worden ten behoeve van organisatiedoelstellingen met de belangrijke kanttekening dat dit medewerkers niet mag schaden op de lange termijn. Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden geneigd zijn om eerder te kiezen voor organisatiedoelstelling en het perspectief van medewerkers te vergeten. Hierdoor blijft top-down organiseren in stand. Uitdaging is als leidinggevende vooral vanuit je medewerkers te denken. Spreker Inspirerend Leiderschap Arjen Banach laat zien dat goed leidinggeven niets anders is dan constant de vraag stellen: hoe kan ik mijn medewerkers in staat stellen om zo goed mogelijk hun werk te doen? Dienend Leiderschap wordt om de reden steeds belangrijker. Toekomstgerichte leiders zijn in staat om hun professionals te laten excelleren.  

Leiderschap per branche

Leiderschap is onmisbaar in elke toekomstgerichte organisatie. Per branche zijn de uitdagingen echter verschillend en dit vraagt een specifieke aanpak van Leiderschap. Als Spreker Leiderschap hanteert Arjen Banach altijd maatwerk. Door de Lezing Leiderschap zo goed mogelijk te laten aansluiten op de organisatie, haar uitdagingen en de sector waarin wordt gewerkt wordt de kans aanzienlijk vergroot dat de inzichten worden vertaald naar acties in de praktijk. Als Spreker Leiderschap in de Zorg worden er andere accenten gelegd dan als Spreker Leiderschap in het Onderwijs of als Spreker Leiderschap in de Overheid. Alle sectoren kennen hun eigen uitdaging en daarom zijn de presentaties van Arjen Banach altijd toegespitst op wat actueel is in de sector én organisatie.

  Leiderschap in de zorg

Een van de sectoren waar een steeds grotere druk wordt gelegd op goed leiderschap is de zorg. Door de vele veranderingen zijn de verzuim en verloop cijfers historisch hoog, medewerkers blijken de alsmaar hoger wordende werkdruk nauwelijks aan te kunnen. Niet verwonderlijk dat er een schreeuwend tekort is aan mensen in de zorg. Zonde. In beginsel is werken in de zorg een van de mooiste beroepen die er is. Door de vele veranderingen die er de laatste jaren zijn opgetreden in de sector moeten professionals steeds meer in minder tijd. De verantwoording is toegenomen en mensen komen minder toe aan datgene waarvoor ze eigenlijk ooit voor de zorg hebben gekozen. Als Spreker Leiderschap in de Zorg kijkt Arjen Banach naar hoe leiders een organisatiecultuur kunnen vormgeven waarin medewerkers weer meer energie gaan ervaren van hun werkzaamheden. De Lezing Leiderschap staat bol van de praktisch tips die morgen kunnen worden toegepast. Arjen Banach is jaren actief geweest in de zorg en in zijn Lezing Leiderschap in de Zorg laat hij op treffende wijze zien de juiste vorm van Leiderschap in de Zorg weer energie kan ontketenen.

  Leiderschap in het onderwijs

Het onderwijs is de laatste jaren flink onder druk komen te staan: het is niet meer van deze tijd zijn, het is te gedateerd. In een snel veranderende wereld met veranderende behoeften ontstaat er logischerwijs ook veranderende behoeften naar beroepen en dat legt druk over de onderwijssector. Er moet niet worden opgeleid voor werkeloosheid maar voor waar de wereld over een aantal jaar behoefte aan heeft. Als Spreker Leiderschap in het Onderwijs weet Arjen Banach als geen ander dat werken in het onderwijs van nature al een baan is met verhoogde werkdruk. De enorme druk die de veranderende wereld, maatschappij en politiek uitoefenen op de sector zorgen voor een ongekend hoge werkdruk. In zijn Lezing Leiderschap in het Onderwijs laat Arjen Banach op treffende wijze zien hoe Leiderschap in het Onderwijs de werkdruk kan doen verminderen en weer voor de juiste energie kan zorgen.

  Leiderschap in de Overheid

De maatschappij verandert sterk. Onze fysieke omgeving verandert sneller dan ooit en burgers veranderen mee, hebben andere, nieuwe behoeften waarop de maatschappij op in moet spelen. Dit legt een grote druk op de overheid. Vernieuwing in de overheid is de laatste jaren een steeds belangrijker thema geworden en dit legt een grote druk op Leiderschap. Hoe richt je een overheidsorganisatie zo in dat je adequaat in kan spelen op de behoeften van burgers? Je staat als overheidsorganisatie ten dienste van deze burgers maar desondanks is de laatste jaren de kloof tussen burger en overheid groter geworden. Als Spreker Leiderschap in de Overheid laat Arjen Banach zien hoe een proces ontstaat van dagelijkse vernieuwing. Hij is jarenlang actief geweest in de lokale overheid als raadslid en fractievoorzitter en in zijn Lezing Leiderschap laat hij op treffende wijze zien hoe leiderschap een toekomstgerichte cultuur kan realiseren.

Lezing aanvragen? 

Spreker Leiderschap inhuren? 

Hoe beter leiderschap is ontwikkeld in jouw organisatie, hoe groter de kans op succes. Toekomstgerichtheid staat en valt bij leiderschap. Wil je een Spreker Leiderschap Boeken, dan is het gewenst dat de inzichten de volgende dag ook worden toegepast. Om die reden past Spreker Leiderschap Arjen Banach veel interactie toe. Leiderschap wordt namelijk eerder ontwikkeld wanneer het wordt ervaren. Door gebruik van humor en veel energie beklijft de inspiratie. Spreker Leiderschap Inhuren, kies voor impact en een blijvende verandering!

Kies Arjen Banach...

 • Voor een frisse blik op hoe verandering leidt tot winnende organisaties.
 • Voor een innovatieve kijk op hoe werk te organiseren en de rol van cultuur hierin.
 • Voor het doorbreken van remmende factoren en durf om te experimenteren.
 • Voor een flinke dosis energie, humor en interactie.

Niet geschikt...

 1. Als professor met een verhaal dat bol staat van de wetenschappelijke onderzoeken en theoretische modellen zonder praktische inslag.
 2. Voor een analytisch hoorcollege managementfilosofie met bijbehorende powerpoint van 100+ slides.

 Leiderschap Verandering

Organisaties zijn constant aan verandering onderhevig en dit legt druk op leiderschap. Omgaan met weerstand bij verandering is een belangrijk thema voor leiders. Hoe verandering wordt geïnitieerd is essentieel voor het welslagen ervan. Verandering komt veelal tot stand door initiatief van leiders. Het is hun taak om de organisatie te leiden in een snel veranderende wereld en dit betekent dat er lastige keuzes moeten worden gemaakt, welke koers wordt gevaren en hoe nemen we de mensen daarin mee. Leiderschap en verandering beïnvloeden elkaar enorm. Leiderschap bepaalt namelijk in hoeverre leiders hun medewerkers meenemen in het proces. Hoe beter er gebruikt wordt gemaakt van de wetten van leiderschap groter de kans dat verandering slaagt. Wil je dat een veranderproces gedragen wordt, zorgt dan dat zoveel mogelijk van de veranderingen ook zijn aangedragen. Als Spreker Leiderschap gebruikt Arjen Banach om die reden veel inzichten en technieken vanuit de wereld van verandermanagement.

Leiderschap 
& Werkgeluk 

Veel organisaties werken verouderd. In een gedateerd systeem met een verouderde cultuur. Medewerkers willen niets liever dan hun beste werk laat zien maar dan moet de werkomgeving hun daar wel toe in staat stellen. Deze werkomgeving – of organisatiecultuur – is de verantwoordelijkheid van leiders. Als Spreker Leiderschap is Arjen Banach overtuigd dat een van de primaire functies van toekomstgerichte leiders het bouwen is van e een inspirerende werkomgeving. In zijn Lezing Leiderschap haalt Arjen Banach daarom graag inzichten aan van de wereld van het werkgeluk. Wat kan je als leider doen om te zorgen dat medewerkers weer energie gaan ervaren van werkzaamheden?

Leiderschap
& Innovatie

Als Spreker Leiderschap is Arjen Banach van mening dat innovatie niet langer iets is wat is toebedeeld aan het hogere management of speciale innovatie-teams. Iedereen moet meedoen. Om die reden is Innovatief Leiderschap een cruciaal element in het welslagen van innovatie. Hoe stimuleren leiders innovatie in hun organisatiecultuur, wie mag deelnemen aan het proces en op welke manier? In zijn Lezing Leiderschap laat Arjen Banach zien hoe leiders een voortrekkersrol hebben als het gaat om het ontketenen van innovatie in hun organisatie en laat hij zien hoe innovatie een dagelijkse bezigheid wordt. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?