Spreker Innovatie

Hoe werkt innovatie, hoe krijg je het van de grond en zorg je dat innovatie iets wordt van iedereen in de organisatie?

"Innovatie van vandaag bepaalt het succes van morgen"

We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk, zeker nu kunstmatige intelligentie onze manier van werken steeds meer gaat beïnvloeden De wereld verandert razendsnel en exponentieel en organisaties moeten mee. De mate waarin organisaties in staat zijn om innovatief in te spelen op de veranderende vraag van hun klanten, cliënten, patiënten, leerlingen, burgers etc. bepaalt de toekomstgerichtheid.


Als Spreker Innovatie laat Arjen Banach zien dat we nu op een punt zijn aangekomen dat er geen enkele organisatie meer is  die meer weet dan de buitenwereld. De buitenwereld weet altijd meer. Het enige voordeel dat je nu nog als organisatie hebt is dat je beter ben georganiseerd dan die buitenwereld. In de Lezing Innovatie stelt Arjen Banach daarom de vraag: is de manier waarop je nu bent georganiseerd zo, dat je in staat bent om innovatief te zijn, om in te spelen op de toekomstige vraag? Als Innovatie Spreker daagt Arjen Banach je uit om na te gaan: komt innovatie dankzij het systeem waarin wordt gewerkt of eerder ondanks…? 

  Arjen Banach en Innovatie

Als Spreker Innovatie is Arjen Banach gefascineerd door organisatiecultuur. De manier waarop werk is georganiseerd en wordt samengewerkt in organisatie bepaalt in hoeverre een organisatie innovatief kan zijn. Door zijn vele onderzoeken die hij heeft gedaan bij vooroplopers op het gebied van innovatie kan Arjen Banach als Futuroloog Spreker een spiegel voorhouden: hoe wordt creativiteit gestimuleerd in de organisatie en hoe maak je innovatie iets van iedereen? Innovatie is namelijk niet langer voorbehouden voor bestuurders of het hogere management, iedere professional in de organisatie moet deelnemen aan het proces. Een van de belangrijkste lessen van innovatie is dat het voor veel energie kan zorgen, mits juist aangevlogen. Wil jij een Spreker Innovatie Inhuren, dan is dat wat Arjen Banach laat zien. Met veel energie, humor en interactie laat hij zien hoe innovatie vanaf morgen in dagelijkse werkzaamheden kan worden geïntegreerd. Aangezien innoveren steeds vaker gaat over het experimenteren en omarmen van AI, is dit een belangrijk onderdeel van de lezing.

Innovatie Spreker Arjen Banach wordt veelal geboekt vanwege:

 • Hoge mate van interactie, humor en energie
 • Doorbreken van remmende factoren in de organisatiecultuur
 • Praktische innovatie-tips die gelijk kunnen worden toegepast in werkzaamheden

Lezing aanvragen? 

Wat is Innovatie?

Innovatie gaat over nieuwe ideeën, processen of diensten. Over het verbeteren van de waardecreatie van je organisatie. Iets doen wat je eerder nog niet deed. Als Spreker Innovatie maak Arjen Banach inzichtelijk hoe kan het dat op sommige plekken, bij sommige organisatie innovaties ogenschijnlijk makkelijk worden bereikt, terwijl het bij andere organisaties dus een stroperig proces is. Wat Arjen Banach een Inspirerende Spreker Innovatie maakt is dat hij professionals laat ervaren wat er moet veranderen

Een test om te zien hoe innovatief jij bent...

Geef antwoord op de volgende drie vragen maar... het antwoord dat je geeft moet fout zijn! Vraag 1: Wat is de hoofdstad van Frankrijk?

Vraag 2: Wat is je lievelingseten?

Vraag 3: Wat is de lievelingskleur van Arjen Banach?

Welke antwoorden heb je gegeven? De kans is groot dat je bij vraag 1 een andere stad dan Parijs in je hoofd had en bij vraag 2 voedsel wat je juist helemaal niet lekker vindt. Interessant wordt het bij vraag 3. Waarschijnlijk had je een kleur in gedachten die niet zo voor de hand ligt. Maar, je weet niet wat de lievelingskleur is van Arjen en toch kies je voor een kleur. Dat is waar innovatie vaak blokkeert, we zitten te vast in ons denken, denken te veel in vaste kaders waardoor creativiteit en nieuwe ideeën blokkeren. 

Waarom je moet innoveren in een organisatie?

Innovatie is niet langer een nice-to-have in organisaties. Naast dat het belangrijk is om het proces van waardecreatie zo goed mogelijk te laten verlopen is het minstens net zo belangrijk om na te gaan hoe dit proces er in de wereld van morgen uitziet. Als Spreker Innovatie stelt Arjen Banach dat als je vandaag nog doet wat je gisteren deed, je morgen verder achteropraakt. De kunst voor het succesvol innoveren is om iedere professional in de organisatie uit te dagen deel te nemen aan het proces. In zijn Lezing Innovatie laat Arjen Banach zien hoe medewerkers hiertoe gestimuleerd worden en welke rol organisatiecultuur hierin speelt. In te veel organisaties heerst een staat van terminale serieusheid. Als Inspirerende Spreker Innovatie laat Arjen Banach zien hoe je daar korte metten mee maakt. Hoe meer energie in de organisatie, hoe meer creativiteit, hoe meer innovatie.

Bij innovatie is het van belang om uit te gaan van de organisatie en niet van de ontwikkelingen. Veel innovatie-sprekers delen er wervelwind aan spectaculaire ontwikkelingen en vertellen waarom je hier nu iets mee moet. Het resultaat hiervan is dat het publiek vaak verontrust achterblijft, de organisatie is hier namelijk (nog) niet klaar voor. Daarom gaat Arjen Banach altijd uit van de organisatie, hoe richt je je organisatie zo in dat je door innovatiever te worden toch kan inspelen op deze ontwikkelingen.

Complimenten

"Arjen heeft het event Futureproof zeker weten naar een hoger niveau getild, met cijfer 8,5. Niet alleen is hij een energieke en inhoudelijk sterke spreker, ook denkt hij graag mee over het programma. Zo kwam de Arjen beveel ik van harte aan, hij is vol humor, punctueel en creatief, kortom een zeer prettige partner om mee samen te werken."

Anne Weijs - CultuurWerkt

"Arjen heeft op enthousiaste wijze onze leidinggevenden meegenomen in een innovatieve organisatiecultuur. Met een zeer boeiende lezing, maar ook door een workshop waardoor de leidinggevenden met een persoonlijk concreet experiment naar huis gingen. Arjen had zich goed geïnformeerd over onze organisatie en wist enkele prikkelende voorbeelden waar het beter zou kunnen aan de aanwezigen mee te geven."

Peter Fens - Achmea

"Arjen Banach weet energie, dynamiek en content op een pakkende manier te verbinden. Tijdens zijn vermakelijke lezing zet zijn energieke attitude je aan tot een grote glimlach, tot een actieve houding om gelijk aan de slag te gaan met de materie en bovenal tot nadenken."

Jan Buitendijk - AstraZeneca

"Het is indrukwekkend hoe Arjen zich in zo’n korte tijd inleeft in de visie van een bedrijf en dit ‘spontaan’ uitdraagt zonder dat je het idee als toehoorder krijgt dat het ingestudeerd is. Op het podium is Arjen een persoon met natuurlijk charisma en vol energie. Motiverend voor de omgeving en meebewegend op alle niveau's."

An Houthooft - Trivest Group

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Spreekonderwerpen Innovatie 

Tijdens de Lezing Innovatie wordt het publiek op ludieke wijze geconfronteerd met ouderwetse organisatiepatronen en hoe dit onbedoeld innovatie blokkeert. Interessant is dat iedereen van binnen weet dat het anders moet maar toch doen we het niet en dat is wat Arjen Banach als Spreker Innovatie fascineert. Tijdens de Keynote Innovatie vormt dat een van de belangrijkste onderwerpen, hoe zorg je dat je ondanks een systeem dat geënt is op het ‘oude blijven doen’ toch vernieuwing ontketent? Wat zijn de essentiële ingrediënten voor een bedrijfscultuur waarin innovatie gewoon wordt.

 • Leer hoe verouderde organisaties innovatie blokkeren
 • Ontdek de essentiële ingrediënten voor een innovatieve organisatiecultuur
 • Maak innovatie iets van iedere professional in de organisatie

Innovatie per branche

Innovatie is niet voorbehouden voor bepaalde sectoren, elke toekomstgerichte organisatie moet vernieuwen. Innovatie in organisaties wordt om die reden steeds belangrijker. Per branche zijn de uitdagingen rondom innovatie echter wel verschillend. Als Spreker Innovatie hanteert Arjen Banach altijd maatwerk. Door de Lezing Innovatie zo goed mogelijk te laten aansluiten op de organisatie, haar uitdagingen en de sector waarin wordt gewerkt wordt de kans aanzienlijk vergroot dat de inzichten worden vertaald naar acties in de praktijk. Als Spreker Innovatie in de Zorg worden er andere accenten gelegd dan als Spreker Innovatief Ondernemen of Spreker Innovatie in het Onderwijs. Alle sectoren hebben hun eigen uitdaging daarom zijn de presentaties van Arjen Banach altijd maatwerk.

  Innovatie in de zorg en welzijn

Een van de sectoren waar de druk van innovaties het hoogst is, is de zorgsector. Door de vele veranderingen zijn de verzuim en verloop cijfers historisch hoog, medewerkers blijken de alsmaar hoger wordende werkdruk nauwelijks aan te kunnen. Niet verwonderlijk dat er een schreeuwend tekort is aan mensen in de zorg. Zonde. In beginsel is werken in de zorg een van de mooiste beroepen die er is. Door de vele veranderingen die er de laatste jaren zijn opgetreden in de sector moeten professionals steeds meer in minder tijd. De verantwoording is toegenomen en mensen komen minder toe aan datgene waarvoor ze eigenlijk ooit voor de zorg hebben gekozen. Als Spreker Innovatie in de Zorg kijkt Arjen naar hoe veranderingen kunnen transformeren van slopende processen naar structurele experimenten zodat er weer energie vrijkomt. Hij is jaren actief geweest in de zorg en in zijn Lezing Innovatie laat hij op treffende wijze zien hoe Innovatie in de Zorg energie kant ontketenen.

  Innovatie in het onderwijs

Er wordt veel gezegd en geschreven over het onderwijs, het is niet meer van deze tijd zijn, het is te gedateerd. In een snel veranderende wereld met veranderende behoeften ontstaat er logischerwijs ook veranderende behoeften naar beroepen en dat legt druk over de onderwijssector. Er moet niet worden opgeleid voor werkeloosheid maar voor waar de wereld over een aantal jaar behoefte aan heeft. Als Spreker Innovatie weet Arjen Banach als geen ander dat werken in het onderwijs van nature al een baan is met verhoogde werkdruk. Vanwege de enorme druk die de veranderende wereld, maatschappij en politiek nu ook nog uitoefenen op onderwijs zorgt voor een ongekend hoge werkstress. Als Spreker Innovatie Onderwijs kijkt Arjen naar hoe veranderingen kunnen transformeren van slopende processen naar structurele experimenten zodat er weer energie vrijkomt. In zijn Lezing Innovatie laat hij op treffende wijze zien hoe Innovatie in het Onderwijs toch weer van de juiste energie kan zorgen.

  Innovatief Ondernemen

De gemiddelde levensduur voor onderneming is de laatste jaren hard teruggelopen. Waar gevestigde ondernemingen vroeger jarenlang hun leidende positie konden vasthouden word je tegenwoordig eenvoudig ge-disrupt. Alles is te kopiëren: de structuur van je onderneming, je unieke waardepropositie, je klanten. Als Spreker Innovatie maakt Arjen Banach daarom inzichtelijk dat de enige manier om te overleven is door innovatie onderdeel te maken van dagelijkse processen. In zijn Lezing Innovatie wordt duidelijk dat de winnende ondernemingen in de wereld van morgen constant bezig zijn met het morgen een procent beter presteren. Als Spreker Innovatief Ondernemen laat Arjen Banach zien hoe je de concurrentie verslaat door te bouwen aan een toekomstgerichte bedrijfscultuur.

Lezing aanvragen? 

Spreker Innovatie inhuren? 

We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Dat innovatie nodig is om een toekomstgerichte organisaties te ontwikkelen is ondertussen wel neergedaald. Toch blijken innovaties keer op keer moeilijk van de grond te komen. Een inspirerende spreker innovatie laat zien dat het de kunst is om het innoveren onderdeel te laten worden van dagelijkse processen. Innovatie moet om anders worden benaderd. Niet door het van bovenop op te leggen maar door vanaf onderaf te starten met experimenteren. Wil jij een Spreker Innovatie inhuren? Arjen Banach onderscheidt zich door de hoge mate van interactie, humor en energie. Alles om te zorgen dat je morgen de inspiratie ook daadwerkelijk in de praktijk kan brengen. Innovatie is onmisbaar en kan met de juiste tools transformeren tot een energiek proces dat zorgt voor groei in organisaties en professionals. Spreker Innovatie boeken? Kies voor een blijvende verandering!

Kies Arjen Banach...

 • Voor een frisse blik op hoe verandering leidt tot winnende organisaties.
 • Voor een innovatieve kijk op hoe werk te organiseren en de rol van cultuur hierin.
 • Voor het doorbreken van remmende factoren en durf om te experimenteren.
 • Voor een flinke dosis energie, humor en interactie.

Niet geschikt...

 1. Als professor met een verhaal dat bol staat van de wetenschappelijke onderzoeken en theoretische modellen zonder praktische inslag.
 2. Voor een analytisch hoorcollege managementfilosofie met bijbehorende powerpoint van 100+ slides.

 Innovatie &
Verandering

Verandermanagement is een proces dat vaak tot stand komt omdat een bepaalde verandering op dat specifieke moment moet. Er is iets waar een organisatie op dat moment in moet spelen – een fusie, externe ontwikkeling - en daardoor ontstaat veranderdruk en vaak ook weerstand bij medewerkers waar een organisatie mee moet zijn om te gaan. De meest organische manier van verandermanagement is door constant te innoveren. Constant op zoek te zijn in dagelijkse werkzaamheden hoe dit morgen een stapje beter te doen en daardoor grote veranderprocessen zoveel mogelijk voor te blijven. Als Spreker Innovatie maakt Arjen Banach daarom veel gebruik van de inzichten van verandermanagement. Tijdens de lezing Innovatie leer je hoe je door middel van experimenten een cultuur bouwt waarin constant vernieuwd wordt. 

Innovatie & 
Werkgeluk 

Innovaties worden door medewerkers vaak gezien als veranderingen en om die reden niet altijd met veel gejuich ontvangen. Het gevoel dat er weer iets ‘moet’ heerst. Dat is een uitdaging want het gedrag van medewerkers is uiteindelijk de sleutel tot het welslagen van innovaties. Een organisatiecultuur waar medewerkers centraal staan en die zorgt voor de nodige energie is daarom bepalende factor. Hoe meer betrokken de medewerkers bij een organisatie en de werkzaamheden zijn hoe eerder ze geneigd zijn om innovaties te omarmen of nog beter, zelf met innovatie te komen. Als Spreker Innovatie gebruikt Arjen Banach daarom vaak inzichten vanuit de wereld van werkgeluk. Om deze manier gaat de Lezing Innovatie niet alleen specifiek over de innoveren maar ook over hoe je als organisatie bouwt aan een cultuur waarin medewerkers energie krijgen van hun werkzaamheden. 

Innovatie & Leiderschap

Als Spreker Innovatie is Arjen Banach van mening dat innovatie niet langer iets is wat is toebedeeld aan het hogere management of speciale innovatie-teams. Iedereen moet meedoen. Om die reden is leiderschap een cruciaal element in het welslagen van innovatief. Hoe stimuleren leiders innovatie in hun organisatiecultuur, wie mag deelnemen aan het proces en op welke manier. In zijn Lezing Innovatie laat Arjen Banach zien hoe leiders een voortrekkersrol hebben als het gaat om het ontketenen van innovatie in hun organisatie en laat hij zien hoe innovatie een dagelijkse bezigheid wordt. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?