Page content

article content

#32 – Doen is de beste manier van denken, met de Vrije Denkers

‘Doen is de beste manier van denken’. Onder aanvoering van deze waarheid zijn Arthur en Patrick bezig om Nederland te inspireren werk anders te organiseren. Meer mensgericht en met meer vrijheid die benut kan worden om te experimenteren, te kijken hoe het beter kan.
Check ook hun oproep hier: www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM