Een Nieuwe Werkrealiteit

Lezingen, keynotes & webinars rondom:

Hybride werken en leidinggeven op afstand

Hoe ons werk in korte tijd  radicaal verandert...

Onze manier van werken verandert. Werken op afstand, of hybride werken, begint een vaste plek in ons werkende leven te krijgen. Het lijkt nu echter vooral te gaan over waar we werken - op kantoor, thuis of elders - maar de echte transformatie die we moeten doormaken gaat over hoe we werken. Werken vanuit huis betekent namelijk niet dat je altijd geconcentreerd kan werken. Werken op kantoor betekent niet dat je automatisch meer verbonden bent met je collega’s. Nu onze manier van werken zo hevig aan het veranderen is, is dit meer dan ooit het moment om daar invloed op uit te oefenen. Organisatiefuturoloog Arjen Banach laat zien hoe je samen met je collega’s de beste manier van werken ontdekt, in de nieuwe werkrealiteit.

Hoe zorgen we dat we de cultuur in stand houden? Hoe creëren we verbinding tussen de medewerkers? Wat vraagt deze situatie van ons leiderschap en hoe ben je veerkracht en kan je omgaan met verandering?

Lezingen & Webinars

Inspiratie voor Medewerkers

-> Leer veerkrachtig om te gaan met tegenslagen en verandering.

-> Ontdek hoe succesvol samenwerken op afstand tot stand komt.

-> Creëer verbinding tussen de collega's en versterk de cultuur.

Inspiratie voor Leidinggevenden

-> Creëer een succesvolle methode voor leidinggeven op afstand. 

-> Leer hoe leiders cultuur creëren in tijden van onzekerheid.

-> Ontdek de 6 principes van Effectief Leiding geven op afstand.

Hybride werken

Werken op afstand vraagt iets  van professionals. Hoe zorg je dat je als professional om kan gaan met verandering en toch je beste werk kan laten zien? 

De 4 V's van werken op afstand geven inzicht.


  • Van Waarde Zijn - Professionals willen zinvol werk doen en hun talenten gebruiken in werkzaamheden, in werken op afstand belangrijker dan ooit.
  • Vooruitgang - Maak de transformatie van voortgang naar vooruitgang en zorg dat alle professionals meedoen met vernieuwing in de organisatie.
  • Veerkracht - De mate van verandering neemt als maar toe in organisaties en professionals moeten leren veerkrachtig hiermee om te kunnen gaan.
  • Verbinding - Het grootste gemis van werken op afstand is gebrek aan contact tussen collega's maar verbinding op afstand is mogelijk.

LEidinggeven op afstand

Het werken op afstand betekent een grote uitdaging voor leidinggevenden. Hoe zorg je voor goede resultaten en dat professionals betrokken blijven... 

  • Radicale Transparantie - Creëer duidelijkheid en eigenaarschap door zoveel mogelijk informatie en ontwikkelingen openbaar te maken.
  • Experimenteren - Maak de transformatie van voortgang naar vooruitgang en zorg dat alle professionals meedoen met vernieuwing
  • Meet Frequent - Zorg dat alle leiders de rol als coach omarmen en ondersteun hun door frequent te meten hoe professionals werk ervaren.
  • Outputgericht - Doordat professionals minder op kantoor werken is sturen op het 'hoe' niet meer mogelijk. Stuur op concrete resultaten.
  • Talent Gedreven - Professionals zijn gemotiveerder als ze werken vanuit talent, het belang van intrinsieke motivatie neemt nu toe.
  • Engage - Het grootste gemis van werken op afstand is gebrek aan contact tussen collega's maar verbinding op afstand is mogelijk.